Tüm Kamu Eczacıları Derneği’nin meslektaşlarımız ile buluşarak, sorunlarının tartışıldığı ve çözüm önerilerinin oluşturulduğu toplantılarından biri olan ‘Özel Hastanelerde Eczacıların Çalışma Koşulları / Özlük Hakları ve Hastane Yönetiminin Eczacılık Hizmetlerine Bakışı’ konulu toplantısı, 75 meslektaşımızın katılımı ile 28 Kasım 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonucunda meslektaşlarımız ile birlikte saptanan sorunlar ve çözüm önerileri doğrultusunda hazırlanan rapora buradan ulaşabilirsiniz. Bu rapor, Bakanlık yetkilileri ile de paylaşılacak olup, konunun takibi TÜKED tarafından yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Tüm Kamu Eczacıları Derneği (TÜKED)