Değerli Meslektaşlarımız,

Tüm Kamu Eczacıları Derneği’nin farklı platformlardaki meslektaşlarımız ile buluşarak, sorunların tartışıldığı ve çözüm önerilerinin oluşturulduğu toplantılarından bir diğeri olan ‘Özel Hastanelerde Eczacıların Çalışma Koşulları / Özlük Hakları ve Hastane Yönetiminin Eczacılık Hizmetlerine Bakışı’ konulu toplantısı, 28 Kasım 2015 Cumartesi günü saat 15:30’da Ramada Plaza İstanbul Oteli’nde gerçekleşecektir. Toplantımızda sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Ecz. Mustafa GÖNEN
Tüm Kamu Eczacıları Derneği Başkanı